Meesters in de Marge

Meesters in de Marge

Randversiering in handschriften uit de tijd van de Gebroeders van Lymborch | (Voorlopig) verlengt tot en met 31 maart!

 


Zondag 30 augustus is het Gebroeders van Lymborch Huis precies 1 jaar open!

Dit bijzondere moment vieren we met de opening van een zeer speciale tentoonstelling: Meesters in de marge. Een zestal originele manuscript bladen uit de tijd van de gebroeders Van Lymborch zullen dan in ons Huis te zien zijn. Een van deze bladen is duidelijk van dezelfde hand als de margeschilder van de gouden wingerdbladen in de Belles Heures. Een heel bijzondere ontdekking! 

De handschriften waarin de gebroeders Van Lymborch hun miniaturen hebben geschilderd, waaronder de Belles Heures en de Très Riches Heures, zijn terecht wereldberoemd. Hun schilderkunst behoort tot het mooiste dat is overgeleverd uit wat de historicus Johan Huizinga het ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ noemde. 

Hoe beroemd deze handschriften en hun makers ook zijn, vaak gaat maar weinig aandacht uit naar de versiering in de marges rond de tekst en de miniaturen, die werd aangebracht door andere, gespecialiseerde vaklieden. Onterecht, want ook deze decoratie bepaalt voor een deel de visuele indruk van een opengeslagen handschrift. Niet alleen werden deze decoratieschilders in hun eigen tijd hogelijk gewaardeerd – contemporaine bronnen spreken over ‘grans ouvriers’ oftewel grote meesters  – ook is in de afgelopen decennia het onderzoek naar hun werk in een stroomversnelling gekomen.

Aan de hand van een aantal originele bladen uit handschriften uit de tijd en deels uit de omgeving van de gebroeders Van Lymborch, aangevuld met facsimiles, toont deze kleine expositie de variëteit en de kwaliteit van het werk van deze ‘grans ouvriers’.

Bezoek de tentoonstelling

De tentoonstelling is vanaf 30 augustus 2020, 13.00 uur voor iedereen te bezoeken en zal tot en met december 2020 te zien zijn. Gezien de beperkte hoeveelheid bezoekers die we tegelijk kunnen ontvangen ten gevolge van de maatregelen rondom het coronavirus raden we aan om vooraf te reserveren. Dit kan (in overleg ook buiten openingstijden) via secretariaat@gebroedersvanlymborch.nl.

Rondleiding door de middeleeuwse kelders

Bezoek aan de expositie kan naar wens gecombineerd worden met een rondleiding door de 14e-eeuwse kelder van het vroegere atelier-woonhuis van de familie Maelwael Van Lymborch. Lees meer op onze website: www.gebroedersvanlymborch.nl