Culturele ANBI

De stichting Maelwael Van Lymborch is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI- status zijn alle donaties fiscaal aftrekbaar en kunt u zelfs met factor 1,25 vermenigvuldigen (met factor 1,5 als u als vennootschap schenkt).

Bereken wat een gift u netto kost via de rekenmodule:

https://www.anbigift.nl/gebroedersvanlymborch/

Vermeld in uw belastingaangifte RSIN nummer 813106680.