De zuivering van de Maagd

De zuivering van de Maagd

Deze afbeelding laat een episode uit het evangelie van Lucas zien. Hier vinden twee verschillende gebeurtenissen uit het leven van Maria plaats.

De eerste gebeurtenis wordt verbeeld door het centrale figuur op de trap. Maria is op weg naar de tempel van Jeruzalem voor haar rituele zuivering. Volgens Joodse traditie is een vrouw na de geboorte van een kind namelijk onrein. In de middeleeuwen was de zuivering van de Heilige maagd (Maria-Lichtmis) een belangrijk feest. Vrouwen gingen met kaarsen in een optocht naar de kerk.

De tweede gebeurtenis is de opdracht in de tempel. Dit wordt verbeeld door de in blauw en wit geklede Maria met kind en haar echtgenoot Jozef achter haar. Joodse gezinshoofden werden geacht hun eerste zoon op te dragen aan Jahweh, in de praktijk ging de vader naar een priester en werd deze verplichting afgekocht met het in de Thora vastgestelde bedrag van vijf sjekel.