Lieke Kamphuis nieuwe directeur Stichting Maelwael Van Lymborch & Gebroeders van Lymborch Huis

Lieke Kamphuis nieuwe directeur Stichting Maelwael Van Lymborch & Gebroeders van Lymborch Huis

De Stichting Maelwael Van Lymborch en Gebroeders van Lymborch Huis stelt per 1 januari 2023 Lieke Kamphuis aan als nieuwe directeur. Aanleiding voor deze directiewisseling is het aanstaande vertrek van Rosalie Thomassen die sinds april 2019 directeur van de stichting is.

 Uitdagende jaren
Thomassen startte in april 2019 met de opgave om binnen drie maanden het Gebroeders van Lymborch Huis ingericht en feestelijk geopend te hebben. Tegelijk stond zij voor de opgave ambities betreffende het Huis en Festival waar te maken die de stichting wilde inzetten met een transitie:

  • Van een festivalorganisatie met een driedaagse piek naar een jaarrond actieve organisatie en museumhuis dat 5 dagen in de week open is;
  • Van een spektakelstuk als de “blijde incomste” (de middeleeuwse optocht) naar de harde werkelijkheid van een qua budget beperkter festival, ingegeven door toenemende subsidiebeperkingen;
  • Van vermakelijke activiteiten naar meer educatieve activiteiten waarin de gebroeders Van Lymborch centraal staan en die een bredere doelgroep aanspreken;
  • Van een solistische positie naar het opbouwen van samenwerkingsrelaties met collega-instellingen in Nijmegen;
  • van een subsidie gedreven organisatie maar een organisatie die meer cultureel ondernemerschap toont en via het Gebroeders van Lymborch Huis voldoende eigen inkomsten verwerft.

Tot onze tevredenheid kunnen we stellen dat Rosalie Thomassens werkwijze de transitie voor een belangrijk deel heeft kunnen realiseren en daarmee voor haar opvolger Lieke Kamphuis een fundament heeft gerealiseerd waarop zij kan voortbouwen. De prestatie van Thomassen is des te opmerkelijker omdat een belangrijk deel van haar periode gekenmerkt werd door de belemmeringen van corona, voor een publieksorganisatie als de stichting gebroeders van Lymborch een enorme beperking.

Thomassen kijkt terug: “Het was een ware eer om de stichting samen met geweldige collega’s en vrijwilligers door een transitie te loodsen”. Thomassen was in september jongstleden nog verantwoordelijk voor het geslaagde Gebroeders van Lymborch Festival dat circa 12.000 bezoekers trok. 

Thomassen over haar besluit om te stoppen: “Na bijna vier uitdagende jaren is het tijd om het stokje over te dragen aan een waardige opvolger die met een frisse blik de stichting, het Huis én het festival en de bijbehorende vrijwilligersorganisatie naar een next level kan brengen”. Thomassen is zelfstandig ondernemer en blijft als extern adviseur betrokken bij de stichting Maelwael Van Lymborch.

Stichting met een missie
Wij zien als stichtingsbestuur in Lieke Kamphuis de juiste persoon als nieuwe directeur. Sinds 2019 is zij aan de stichting verbonden als rondleider en mediëvist en heeft zich al ingezet voor de autonome stichting Maelwael Van Lymborch Studies. Zij wil graag aan de slag met de missie van de stichtingen: bekendheid geven aan het werk en leven van de gebroeders Van Lymborch, het ontstaan van de Nederlandse schilderkunst in Nijmegen en dit tot inspiratiebron maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Lieke Kamphuis over haar benoeming: “De werken van de familie Maelwael Van Lymborch behoren tot de absolute top van de laatmiddeleeuwse kunst en spreken tot de verbeelding van velen, ook die van mij. Hun geschiedenis is een belangrijk onderdeel van het verhaal van de stad Nijmegen en van Gelderland. De Stichting Maelwael Van Lymborch en Gebroeders van Lymborch Huis hebben sinds oprichting in 2003 dit belangrijke stuk erfgoed steeds meer bekendheid gegeven binnen de stad én daarbuiten”. 

“Onder leiding van Rosalie is de stichting een koers ingeslagen waarbij de inhoud meer centraal staat, met een festival dat niet alleen vermaakt maar juist ook educatief is. Met een museumhuis waar jaarrond door middel van wisselende exposities de bezoekers steeds iets nieuws geboden wordt. Het is een eer en uitdaging om dat te mogen continueren samen met al die vrijwilligers en partners van de stichting”, besluit Kamphuis. “Hierbij zie ik mijn benoeming, als mediëvist, niet als breuk met mijn voorganger maar juist als bestendiging van de door haar ingeslagen inhoudelijke koers”, concludeert Kamphuis.

De door het huidige gemeentebestuur aangekondigde extra inzet voor erfgoed biedt ook kansen om meer ambities van de stichting in de komende jaren te gaan waarmaken. De stichting wil geschiedenis levend en leerzaam maken. Bijvoorbeeld door de tableaux vivants te laten uitgroeien tot een voorstelling met nationale uitstraling. Door de GvLjr Scholendag te laten uitgroeien tot een unieke dag waar iedere basisschoolleerling een keer geweest moet zijn. Door het partnerschap met de autonome stichting Maelwael Van Lymborch Studies volop te benutten en baanbrekend onderzoek mogelijk te maken en te vertalen naar aantrekkelijke tentoonstellingen en publieksactiviteiten. 

Over Lieke Kamphuis
Lieke Kamphuis studeerde Geschiedenis in Nijmegen en deed vervolgens de master Medieval Studies in York in Engeland. Daarnaast heeft zij recent de master Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit afgerond, waarbij zij is afgestudeerd op het werk van de Gebroeders van Lymborch. De afgelopen jaren was zij werkzaam bij verschillende zorgorganisaties.