De zieken bij de begrafenis van de Heilige Hiëronymus