Pinksteren

Met Pinksteren wordt het ontstaan van de christelijke kerk gemarkeerd. Tien dagen na zijn hemelvaart stuurde Christus de Heilige Geest die de gelovigen verder zou leiden. De viering van Pinksteren komt er bij de gebroeders Van Lymborch behoorlijk karig vanaf voor zo’n belangrijk kerkelijk feest. Wel zijn de randversieringen van de pagina extra uitbundig met naast gouden, ook rode en blauwe bladeren. 

We zien slechts een gelovige in gebed en een priester in een gele mantel die de hostie breekt boven een kelk. Het hoogtepunt van de katholieke eucharistie, symbool van het verbond tussen God en de mens. Het geheel is sober uitgevoerd. Alleen een wit doekje waarmee dadelijk de kelk wordt afgeveegd, ligt op het altaar klaar. De heilige geest in de vorm van een duif klapwiekt boven het altaar terwijl rode stralen van goddelijk licht uit een gouden schijf ontspruiten. Het gebruik van de zonneschijf als goddelijk symbool stamt uit het oude Egypte, waar deze Aton heette.