De kroning van de maagd

De kroning van de maagd

Vanaf 1200 werd de rol en de positie van de leek – en daarmee de vrouw – binnen de kerk steeds belangrijker. De Mariadevotie werd hierdoor steeds groter. Overal in middeleeuws Europa werden kerken gewijd aan de Heilige Maagd. Voor de middeleeuwer was het een onvoorstelbaar wonder dat een vrouw van bescheiden afkomst werd benoemd tot Koningin der Hemelen. Een van de meest gebruikte motieven werd hierdoor dus ook de kroning van de Maagd. Van altaarstukken tot de gebrandschilderde ramen: vanaf het begin van de dertiende eeuw werden er honderden gemaakt met dit kroningstafereel erop. Deze afbeelding van de Gebroeders van Limburg past dan ook in een lange traditie.

Bij de plechtigheid zijn alle bewoners van de hemel aanwezig: de engelen verlenen hand- en spandiensten en de heiligen zijn het publiek. Er zijn ook enkele heiligen te herkennen. De non rechts is de Heilige Clara en de ridders naast haar waarschijnlijk Sint Joris. Links beneden zien we van links naar rechts: Sint Denis (patroonheilige van Parijs), Sint Franciscus en Sint Steven (patroonheilige van Nijmegen en Bourges).