De Aankondiging (Maria-Boodschap)

De Aankondiging (Maria-Boodschap)
De Gebroeders van Limburg schilderden de aankondiging van de geboorte van Jezus naar de versie van de evangelist Lucas. De aartsengel Gabriël werd naar de aarde gezonden door God. Hij bracht Maria de boodschap van de komst van de verlosser, de Messias. Zij zou een zoon baren die de zoon van God zou worden genoemd en voor eeuwig zou regeren op de Troon van David. Haar maagdelijkheid zou gespaard worden en ze zou beschermd worden door de Heilige Geest. Om de bewijzen dat hij een goddelijke boodschapper was, vertelde hij Maria nieuws dat niemand anders kon weten, namelijk dat haar nicht Elisabeth, oud en onvruchtbaar, in verwachting was van een zoon (de latere Johannes de Doper).

De mariaboodschap was een van de belangrijkste thema’s van de schilderkunst in de late Middeleeuwen en de Renaissance. De Gebroeders hebben twee aankondiging geschilderd, waarvan we weten. De aartsengel Gabriël is naar de artistieke traditie afgebeeld met een lelie, symbool van zuiverheid, gekleed als een diaken en met vleugels. In de marges zijn musicerende engelen en enkele profeten uit het Oude testament, die de komst van de Messias hebben voorspeld, afgebeeld.