De verzoeking van Christus

De verzoeking van Christus

Na dertig jaar onopvallend te hebben geleefd trad Jezus zijn openbare leven in. Hij liet zich dopen in de Jordaan door zijn neef Johannes en trok zich veertig dagen terug in de woestijn. Daar vastte hij en weerstond de verleidingen van de duivel. Satan zou Jezus mee hebben genomen naar een grote hoogte. De duivel beloofde Jezus de kroninkrijken van de wereld in al hun glorie in ruil voor een knieval.

De Gebroeders van Limburg leken vrome motieven vaak als excuus te gebruiken om wereldse taferelen te schilderen. Op deze afbeelding zijn Christus en Satan bijna letterlijk het beeld uit gewerkt. De nadruk ligt op de aardse rijkdommen die de duivel aan Jezus belooft. De Gebroeders hebben hier de bezittingen geschilderd van hun opdrachtgever; de hertog van Berry. Zijn domein staat model voor de wereld. Aan de horizon zien we zijn hoofsteden Poitiers en Bourges en enkele van zijn belangrijkste burchten. Op de voorgrond zien we Château de Mehun-sur-Yèvre, het lievelingskasteel van de hertog.

Het drukke scheepvaartverkeer op de Yèvre staat symbool voor de rijkdom uit verre landen. De zwanen en de beer staan symbool voor de hertog. De beer is in een boom gejaagd door een agressieve leeuw. Deze frivoliteit verwijst naar het conflict van de hertog met de Bourgondiërs waarin hij tijdens het beleg van Bourges bescherming moest zoeken in een versterkt klooster.